Kontakt z Trenerem
Kontakt z Trenerem
Trening Funkcjonalny · Dietetyka · Trening personalny · Trening prozdrowotny

Nikola Kołodziej

Kontakt z Trenerem
Kontakt z Trenerem
Dietetyka · Fitness · Trening personalny

Katarzyna Klaman

Kontakt z Trenerem
Fitness sylwetkowe · Trening personalny

Dorota Ogonowska

Kontakt z Trenerem
Trening Funkcjonalny · Przygotowanie motoryczne · Trening personalny · Kettlebels · Cross Training · Trening prozdrowotny

Piotr Kaczmarczyk

Kontakt z Trenerem
Kontakt z Trenerem
Trening Funkcjonalny · Przygotowanie motoryczne · Trening personalny

Damian Buźniak

Kontakt z Trenerem
Dietetyka · Fitness sylwetkowe · Trening personalny

Paweł Gruca

Kontakt z Trenerem
Kontakt z Trenerem