Kontakt z Trenerem
Kontakt z Trenerem
Kontakt z Trenerem
Trening Funkcjonalny · Przygotowanie motoryczne · Trening personalny · Kinezygerontoprofilaktyka · Trening prozdrowotny · Trening dla kobiet w ciąży

Mateusz Ratusznik

Kontakt z Trenerem
Kontakt z Trenerem
Trening Funkcjonalny · Dietetyka · Trening personalny

Marta Marcinkiewicz

Kontakt z Trenerem
Kontakt z Trenerem
Kontakt z Trenerem
Kontakt z Trenerem
Kontakt z Trenerem
Kontakt z Trenerem